Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2023/2024 (I półrocze)
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie