Biblioteka  uwzględnia potrzeby czytelnicze i zainteresowania  uczniów i nauczycieli. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy  i absolwenci szkoły.

Czytelnia posiada 15 miejsc, do dyspozycji uczniów są dwa stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka, kopiarka.                              

Godziny otwarcia:


Poniedziałek – 700-1400
Wtorek – 700-1300
Środa – 700-1400
Czwartek – 700 – 1300
Piątek – 700-1100

 

  Biblioteka jest nowoczesną pracownią w pełni skomputeryzowaną.

 

 Najważniejsze zadania biblioteki:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  i pogłębianie w nich nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • promowanie czytelnictwa
 • współpraca z innymi bibliotekami                        

 

Księgozbiór biblioteki

Zbiory ułożone są  wg UKD.  Księgozbiór o różnorodnej tematyce liczy 14,5 tysiąca woluminów są to:

 • wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, leksykony
 • lektury szkolne
 • literatura piękna
 • podręczniki
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • literatura metodyczna
 • programy edukacyjne multimedialne
 • filmy
 • audiobooki
 • dokumenty szkolne

Program  Molnet+ pozwala na:

 • intuicyjne wyszukiwanie zbiorów
 • możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy)
 • podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych
 • możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń

 

aby skorzystać z dostępu do katalogu biblioteki i własnego konta należy wejść na stronę, a następnie wpisać login: to adres poczty Office365, np. anna.kowalska@zs72.pl, hasło tworzymy sami podczas pierwszego logowania.