OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.gov.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

 

MATURA – TERMIN POPRAWKOWY

Część ustna – 21 sierpnia 2023 r.

Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r.

 

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

- przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony ORAZ

- przystąpił do egzaminu z min. jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i egzamin ten nie został mu unieważniony ORAZ

- złożył deklaracje (nie później niż do 14.07.2023 r.).