Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023 (II półrocze)
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie