Projekty

2023-11-09
Klimatyczna czytelnia
Powoli kończymy realziację utworzenia szkolnej czytelni. Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu. Otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wsparcie w wysokości 38 747,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł: 45 585,77 zł. Za niedługo pochwalimy się efektem końcowym, a tymczasem krótka relacja z poczynionych prac:)
2022-09-02
Ekopracownia
W czwartek 8 września 2022 roku w Koszalinie zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie dwóch zadań w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu. Projekty te to: utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni chemicznej oraz biologicznej na potrzeby programu edukacji ekologicznej, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. Termin realizacji zadania to koniec listopada tego roku.
2020-06-01
Fabryka Kompetencji Kluczowych
Od 5 października 2020 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja realizujemy drugi etap projektu „FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”. Działania skierowane są do uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego. W ramach projektu uczniowie wyłonieni drogą rekrutacji uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminu dojrzałości:
2020-05-02
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki.
Więcej
Skip to content